Tiêu chuẩn ngành

Có tất cả 439 văn bản Tiêu chuẩn ngành
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 863:2006 Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng vi sinh vật tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
22

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 862:2006 Thức ăn chăn nuôi - Thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
23

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 867:2006 Vi sinh vật - Phương pháp đánh giá hoạt tính đối kháng nấm gây bệnh vùng rễ cây trồng cạn

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
24

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 834:2006 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng zinc bacitracin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
25

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 833:2006 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng chlotetracycline, oxytetracyline và tetracycline bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
26

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 835:2006 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng monensin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
27

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 838:2006 Thức ăn chăn nuôi - Tiêu chuẩn hàm lượng khoáng trong thức ăn hỗn hợp

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
28

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 837:2006 Thức ăn chăn nuôi - Tiêu chuẩn hàm lượng vitamin trong thức ăn hỗn hợp

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
29

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 1012:2006 Hoa đồng tiền - Quy phạm khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
30

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 860:2006 Thức ăn chăn nuôi - Độ dao động phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lượng

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
31

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 864:2006 Thức ăn chăn nuôi - Cám gạo - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
32

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 197:2006 Công trình thủy lợi - Cống lấy nước bằng thép bọc bê tông, bê tông cốt thép - Hướng dẫn thiết kế

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
33

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 211:2006 Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế

Ban hành: 28/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
34

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 265:2006 Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ

Ban hành: 28/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
35

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 264:2006 Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa

Ban hành: 28/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
36

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 233:2006 Quy định giám sát và kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thể thao, vui chơi giải trí

Ban hành: 28/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
37

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 357:2006 Phương tiện giao thông đường sắt - Đầu máy diesel - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Ban hành: 27/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
38

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 188:2006 Công trình thủy lợi - Phun phủ kẽm kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 26/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
39

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-227:2006 Dịch vụ truy nhập Internet ADSL - Tiêu chuẩn chất lượng

Ban hành: 25/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
40

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 184:2006 Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá

Ban hành: 25/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
Vui lòng đợi