Văn bản UBND lĩnh vực Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.058 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
921

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của Thành phố Đà Nẵng

922
923

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

924

Công văn 3531/UBND-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về địa điểm làm chợ tạm trong thời gian xây dựng lại chợ Thành Công

925

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội

926

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Vĩnh Long

927

Quyết định 14/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

928

Kế hoạch 53/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Tháng Khuyến mại Hà Nội 2014

929

Quyết định 1396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chương trình phát triển Thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2014

930
931

Quyết định 296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Liên ngành về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

932

Quyết định 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Đề án về quản lý hoạt động sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

933

Quyết định 7016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình xác định giá thành và hiệp thương giá thuê công trình viễn thông ngầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

934

Công văn 8749/UBND-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo hàng hóa, bình ổn thị trường những tháng cuối năm và phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

935

Quyết định 48/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng

936

Công văn 7579/UBND-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội

937

Quyết định 6098/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt "Đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ chè an toàn Thành phố Hà Nội đến năm 2016, định hướng đến năm 2020"

938

Quyết định 6008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2013

939

Quyết định 38/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá bán nước sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội

940

Quyết định 37/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh