Văn bản UBND lĩnh vực Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.234 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
901

Quyết định 121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

902

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang

903
904

Công văn 1556/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong việc kinh doanh, buôn bán "Bóng cười"

905

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

906

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Trung tâm thị trấn Mađaguôi - huyện Đạ Huoai

907
908

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

909

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh (được đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước)

910

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

911

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh

912
913

Kế hoạch 59/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển thương mại điện tử năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

914

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

915

Công văn 920/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng

916

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

917

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

918

Công văn 807/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

919

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

920

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương