Văn bản UBND lĩnh vực Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.223 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
941

Quyết định 6239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt bổ sung dự án Trung tâm thương mại vào Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

942

Công văn 6189/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân công phối hợp tổ chức Lễ khai mạc và một số sự kiện chính trong Tháng khuyến mại Hà Nội 2016

943

Quyết định 5595/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

944

Quyết định 58/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại

945

Quyết định 44/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

946
947

Quyết định 5355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025"

948

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Dương

949
950

Quyết định 54/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long An

951

Quyết định 5441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác rà soát, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Thành phố Hà Nội

952

Công văn 5505/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung (trừ thuốc)

953

Quyết định 5077/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt bổ sung dự án siêu thị tổng hợp vào Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

954

Quyết định 1405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Nam

955

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

956

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

957

Quyết định 1914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hưng Yên

958

Quyết định 5967/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình xúc tiến thương mại Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020

959

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

960

Quyêt định 1799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả