Văn bản UBND lĩnh vực Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.221 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01
02

Quyết định 1486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn

03

Quyết định 1398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024

04

Quyết định 1460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn

05

Quyết định 1090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt danh mục sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Ninh năm 2023

06

Kế hoạch 608/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại năm 2023

07

Quyết định 29/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trung tâm xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

08
09

Quyết định 1971/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển ngành logistics Thành phố Đà Nẵng

10

Quyết định 1972/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm Thành phố Đà Nẵng

11

​Kế hoạch 2423/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số xanh (PGI) của tỉnh Gia L​ai năm 2023 và các năm tiếp theo

12

Quyết định 3190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ, thương mại tổng hợp Hoàng Sơn tại xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa

13
14

Quyết định 3120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa

15
16

Quyết định 3003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

17

Quyết định 2517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá, kết nối tiêu thụ hàng hóa góp phần phát triển kinh tế địa phương giai đoạn 2023-2027"

18

Kế hoạch 208/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Diễn đàn kinh tế Thủ đô năm 2023 với chủ đề "Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp năm 2023"

19
20

Quyết định 23/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định thời gian bán hàng; các trường hợp dừng bán hàng; quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh