Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 24.701 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
21

Công văn 11000/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài

22

Công văn 11001/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

23

Công văn 691/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

24

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Lai Châu

25

Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

26

Công văn 1040/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 80/2023/QH15

27

Quyết định 183/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý rủi ro trực thuộc Tổng cục Thuế

28

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Yên Bái

29

Công văn 576/HQTPHCM-TXNK của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

30

Kế hoạch 142/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phát động thi đua thực hiện chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước năm 2023

31

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

32

Công văn 9579/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc khai, nộp thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh

33

Công văn 9580/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

34

Công văn 9578/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án viện trợ không hoàn lại

35

Công văn 9301/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng

36

Công văn 938/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng tạm xuất tái nhập cho thuê

37

Công văn 9302/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài

38

Công văn 9298/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

39

Công văn 9300/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi giao hàng hóa

40

​Kế hoạch 490/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2025​