Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 22.081 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
21

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
22

Công văn 4281/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử

Ban hành: 12/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
23

Công văn 90249/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Ban hành: 12/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
24

Công văn 90246/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Ban hành: 12/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
25

Công văn 89931/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho doanh nghiệp nội địa

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
26

Công văn 89928/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiêp, thu nhập cá nhân đối với hoạt động tổ chức cuộc thi

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
27

Công văn 89924/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí tiền lương và chi phí khác do ảnh hưởng bởi dịch Covid

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
28

Công văn 89927/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tài chính phái sinh

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
29

Công văn 12452/BTC-TCT của Bộ Tài chính về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2020
30

Công văn 4873/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí cuối năm 2020

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
31

Công văn 89923/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng chiết khấu, thưởng doanh số đại lý

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
32

Công văn 89925/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế nhà thầu

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
33

Công văn 89926/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
34

Công văn 89932/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
35

Công văn 6529/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu

Ban hành: 08/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
36

Công văn 89565/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi

Ban hành: 08/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
37

Công văn 89567/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Ban hành: 08/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
38

Công văn 89700/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 08/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
39

Công văn 89564/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với Chi nhánh

Ban hành: 08/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
40

Công văn 4223/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định ngày nộp tiền vào ngân sách Nhà nước của cá nhân

Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2020
Vui lòng đợi