Danh mục

Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 23.418 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 1827/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
02

Công văn 1826/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
03

Quyết định 170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh sách thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã giảm 50% phí, lệ phí giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực “hộ tịch” thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
04

Nghị định 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 15/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2022
05

Công văn 1461/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thanh toán giao dịch qua tài khoản chứng khoán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chứng khoán Tải về
Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
06

Công văn 553/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế bảo vệ môi trường đối với dầu gốc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
07

Công văn 1459/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thay đổi logo trên hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
08

Quyết định 145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh sách thủ tục hành chính giảm 50% phí và lệ phí giải quyết thông qua DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực “Cấp giấy phép xây dựng” thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
09

Công văn 438/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2022
10

Công văn 434/BTC-CST của Bộ Tài chính về chi phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm và thu lệ phí theo Thông tư 199/2016/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
11

Công văn 231/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
12

Công văn 232/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
13

Công văn 211/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
14

Công văn 227/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
15

Công văn 215/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
16

Công văn 219/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
17

Công văn 225/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
18

Công văn 218/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
19

Công văn 234/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
20

Công văn 235/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
Vui lòng đợi