Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 24.701 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Quyết định 643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Chính sách thuế)

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hành chính Tải về
02

Quyết định 20/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
03

Công văn 918/TCT-VP của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính thuế liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hành chính Tải về
04

Công văn 1310/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định mã HS và thuế suất đối với mặt hàng xe sát xi chạy trong phạm vi hẹp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
05

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Công văn 13762/CTHN-HKDCN của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
07

Công văn 1260/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
08

Công văn 12764/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
09

Công văn 12771/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
10

Công văn 12765/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
11

Công văn 12767/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
12

Quyết định 407/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2023 của Dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
13

Công văn 12769/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
14

Quyết định 406/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể điều chỉnh của Dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
15

Công văn 12768/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội quy định về hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
16

Quyết định 391/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp lớn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
17

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
18

Công văn 11972/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
19

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
20

Công văn 2298/BTC-CST của Bộ Tài chính lấy ý kiến về việc lập đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về