Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 22.682 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
41

Công văn 8139/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế với hợp đồng truyền thông

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
42

Công văn 8143/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
43

Công văn 8083/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời hạn nộp thuế do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
44

Thông tư 19/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
45

Công văn 7800/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khai thuế giá trị gia tăng vãng lai

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
46

Công văn 7802/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng giữa các doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
47

Công văn 7801/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
48

Công văn 7799/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
49

Công văn 1188/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhôm phế liệu xuất khẩu để gia công

Ban hành: 15/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
50

Công văn 7431/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động

Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
51

Công văn 636/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
52

Công văn 7432/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn giá trị gia tăng liên 2 bị mờ

Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
53

Công văn 2558/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến về dự thảo Thông tư

Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
54

Thông tư 18/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
55

Công văn 2503/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế

Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
56

Công văn 7307/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí mua hồ sơ dự thầu

Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
57

Công văn 7308/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn với chương trình khuyến mại

Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
58

Công văn 1129/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng "Baytherm 11 CD009"

Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
59

Công văn 7306/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng chữ ký điện tử trên hợp đồng kinh tế

Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
60

Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
Vui lòng đợi