Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 22.081 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
41

Chỉ thị 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
42

Công văn 4217/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2020
43

Công văn 88990/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn đối với phiếu mua hàng và chiết khấu thương mại

Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
44

Công văn 88989/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tài sản cố định phục vụ hoạt động khám chữa bệnh

Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
45

Công văn 89050/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về tiền thuê đất của các bệnh viện công lập tự chủ tài chính

Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
46

Công văn 4218/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2020
47

Công văn 4182/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xử lý số tiền thuế nộp thừa

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2020
48

Công văn 4181/TCT-KK của Tổng cục Thuế về thu thuế giá trị gia tăng vãng lai

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2020
49

Công văn 88089/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về nội dung trên hóa đơn điện tử

Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
50

Công văn 88090/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc trả cổ tức bằng chuyển nhượng quyền sở hữu

Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
51

Quyết định 1557/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax

Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
52

Công văn 12076/BTC-QLG của Bộ Tài chính về hình thức văn bản về quản lý điều hành giá

Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
53

Công văn 87758/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ

Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
54

Công văn 6410/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
55

Công văn 87757/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
56

Công văn 87760/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
57

Công văn 87759/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
58

Quyết định 1376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
59

Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 30/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
60

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 30/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
Vui lòng đợi