Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 24.701 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
41

Công văn 9297/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thời điểm lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

42

Công văn 940/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

43

Công văn 909/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra sau hoàn thuế

44

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định

45

Công văn 887/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra sau hoàn thuế

46

Quyết định 536/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023

47

Quyết định 537/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023

48

Công văn 8441/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động lập trình máy vi tính

49

Công văn 586/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm 2023

50

Công văn 8442/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

51

Công văn 8204/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

52

Công văn 8205/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân

53

Công văn 8202/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

54
55

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

56
57

Công văn 8203/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

58

Công văn 575/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về sử dụng hóa đơn điện tử

59

Công văn 7971/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng

60

Công văn 7972/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng