Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.707 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Công văn 153/CĐGD-TG của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về tham gia cuộc thi “Vòng tay công đoàn” lần thứ IV

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
02

Quyết định 1112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
03

Kế hoạch 101/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Chính sách, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
04

Quyết định 1605/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam ban hành Kế hoạch hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
05

Quyết định 1305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
06

Quyết định 817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
07

Quyết định 30/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
08

Quyết định 1069/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
09

Quyết định 1398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
10

Quyết định 1101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
11

Kế hoạch 6919/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông Vận tải tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Lĩnh vực: Giao thông, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
12

Quyết định 3370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý và cai nghiện ma tuý trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
13

Báo cáo 179/BC-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Lĩnh vực: Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
14

Quyết định 1739/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
15

Quyết định 1040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
16

Quyết định 16/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
17

Quyết định 2691/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận danh hiệu kiểu mẫu

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
18

Kế hoạch 489/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, các ngành tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
19

Công văn 3150/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
20

Công văn 2698/TCT-TCCB của Tổng cục Thuế về tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật; xác định, xử lý nghiêm trách nhiệm của lãnh đạo và công chức liên quan trong công tác quản lý và sử dụng hóa đơn

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về