Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.424 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
41

Kế hoạch 156/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thành phố Hà Nội tổ chức Chung khảo Hội thi "Tuyên truyền phòng, chống ma túy" của Tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

42

Công văn 1681/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 7

43

Quyết định 32/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

44

Kế hoạch 1409/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

45

Quyết định 1143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thành lập Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXVI và Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh Quảng Nam lần thứ IX - năm 2024

46

Quyết định 12/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng

47

Quyết định 864/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 - 10/10/2025)

48

Quyết định 2533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc trích Quỹ phòng, chống tội phạm của Thành phố Hà Nội khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội

49

Quyết định 12/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

50
51
52

Quyết định 648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam

53

Quyết định 633/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

54

Quyết định 1084/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

55

Quyết định 491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Ban Tổ chức tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” khối cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy quân sự 6 tỉnh năm 2025

56

Quyết định 1425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

57

Quyết định 2439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

58

Quyết định 490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Ban Chỉ đạo tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” khối cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy quân sự 6 tỉnh năm 2025

59

Thông tư 01/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng

60

Hướng dẫn 2273/HD-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024