Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.403 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
21

Quyết định 16/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

22

Quyết định 1292/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khen thưởng cho các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế năm 2023

23

Kế hoạch 1278/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 - 2024

24

Quyết định 9/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

25

Quyết định 35/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"

26
27
28

Quyết định 939/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về “Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023 - 2025

29

Quyết định 33/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn Thành phố Hà Nội

30

Quyết định 887/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI

31

Quyết định 1223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương

32

Kế hoạch 156/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thành phố Hà Nội tổ chức Chung khảo Hội thi "Tuyên truyền phòng, chống ma túy" của Tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

33

Công văn 1681/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 7

34

Quyết định 32/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

35

Kế hoạch 1409/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

36

Quyết định 1143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thành lập Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXVI và Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh Quảng Nam lần thứ IX - năm 2024

37

Quyết định 12/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng

38

Quyết định 864/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 - 10/10/2025)

39

Quyết định 2533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc trích Quỹ phòng, chống tội phạm của Thành phố Hà Nội khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội

40

Quyết định 12/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình