Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.618 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
21

Công văn 1687/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn các tiêu chí thi đua trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

22

Công văn 689/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023

23

Quyết định 372/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương

24

Thông báo 47/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

25

Quyết định 1140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2022 của huyện Hoài Đức

26

Quyết định 582/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ (đưa ra khỏi Danh mục thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

27

Công văn 03/TANDTC-TĐKT của Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao về việc góp ý kiến dự thảo Bảng chấm điểm thi đua áp dụng trong Tòa án nhân dân

28

Quyết định 363/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023

29

Quyết định 249/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La” giai đoạn 2023 - 2025

30

Quyết định 253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La” giai đoạn 2021-2025

31
32

Kế hoạch 18/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Thái Bình năm 2023

33
34

Quyết định 971/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2022 của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

35

Quyết định 968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

36

Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

37
38

Công văn 01/TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về hồ sơ khen cấp Nhà nước năm 2023

39

Quyết định 833/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong 10 năm triển khai thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

40

Quyết định 850/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong triển khai công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải cơ sở năm 2022