Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.175 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01
02

Nghị định 43/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

03

Công văn 2612/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng cho huyện Cô Tô

04

Quyết định 2047/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong công tác An toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố năm 2023

05

Quyết định 885/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn Thành phố và toàn quốc

06

Kế hoạch 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích trong công tác phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024

07

Quyết định 1001/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thừa Thiên Huế

08

​Kế hoạch 880/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2024 và tuyên dương khen thưởng

09

Quyết định 998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế

10

Công văn 1543/TCT-TCCB của Tổng cục Thuế về đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ; 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trong toàn ngành thuế

11

Công văn 1544/TCT-TCCB của Tổng cục Thuế về hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Ngành thuế thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030"

12

Quyết định 19/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

13

Quyết định 987/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14

Quyết định 719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre

15

Quyết định 1849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt"

16

Quyết định 14/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre

17

Quyết định 745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

18

Công văn 836-CV/ĐU của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai, hưởng ứng Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024

19

Kế hoạch 71/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật dành cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên" trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2024

20

Kế hoạch 83-KH/ĐU của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2024