Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.676 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6201

Thông tư 04/2008/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường

6202

Quyết định 128/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

6203

Công điện 1746/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện cứu nạn kịp thời, khống chế không để xảy ra sự cố tràn dầu

6204

Nghị định 102/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường

6205

Công văn 6014/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc lập lại trật tự trong xuất khẩu khoáng sản

6206

Công văn 5997/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thăm dò, khai thác và chế biến sâu quặng sắt tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

6207

Quyết định 06/2008/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất

6208

Công văn 3441/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường

6209

Công văn 7893/BCT-XNK của Bộ Công thương về việc tạm nhập tái xuất phế liệu

6210

Quyết định 4790/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ thẩm định “Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025”

6211

Chỉ thị 26/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản

6212

Quyết định 119/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế tuyệt đối đối với mặt hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng

6213

Thông báo 227/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về "Chương trình đầu tưcác nhà máy xử lý rác áp dụng công nghệ trong nước đã được cấp giấy chứng nhận cho các địa phương trong cả nước"

6214

Quyết định 118/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm hoạ

6215
6216

Quyết định 29/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy định quản lý nguồn than trôi nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

6217

Quyết định 28/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và tuyển quặng apatít giai đoạn 2008 - 2020 có tính đến sau năm 2020

6218

Công văn 1342/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và đăng ký cấp biển số đối với xe cơ giới ba bánh nhập khẩu

6219

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

6220

Chỉ thị 24/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập