Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.295 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
21

Kế hoạch 47/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3), Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

22

Quyết định 913/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

23
24

Công văn 1663/BTNMT-TTTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

25

Quyết định 530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định

26

Công văn 695/UBND-TNMT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch 196/KH-UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

27

Quyết định 870/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Lập, ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

28

Quyết định 686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường Thành phố Cần Thơ năm 2022, chuyên đề “Chất thải rắn”

29

Kế hoạch 51/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Giờ Trái đất năm 2023" trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

30

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 trên địa bàn tỉnh

31

Quyết định 680/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dụng trụ sở làm việc liên cơ quan huyện Đô Lương tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

32

Quyết định 73/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa, thể thao huyện Quế Võ (giai đoạn 2)”

33

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

34

Quyết định 569/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030

35

Quyết định 834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố kết quả Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn năm 2022, tỉnh Thanh Hóa

36

Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

37

Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong sử dụng công trình, nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

38
39

Thông tư 01/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

40