Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.349 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Quyết định 946/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

02
03
04

Quyết định 642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Môi trường; đất đai)

05

Kế hoạch 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái

06
07

Quyết định 590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc cấp kinh phí cho huyện Nam Giang và Tây Giang khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020

08

Quyết định 999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 và Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

09
10

Nghị quyết 40/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

11
12
13

Quyết định 281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Tân Thành, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang”

14

Quyết định 776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn Quỳnh Hậu - Quỳnh Hồng - Quỳnh Diễn - Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

15

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023

16
17

Quyết định 541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án “Quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2023 - 2027”

18
19

Công điện khẩn 02/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; ứng phó dông, lốc, sét, mưa đá

20