Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.982 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6181

Thông tư 19/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy hoạch chi tiết việc lập, điều chỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

6182

Công điện 7540/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão

6183

Quyết định 5454/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên

6184

Quyết định 5455/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên

6185

Quyết định 129/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường"

6186

Quyết định 1734/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Bộ Quốc phòng khắc phục hậu quả bão, lũ

6187

Thông báo 2136/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

6188

Công điện 7511/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai kịp thời các biện pháp khẩn cấp phòng, chống bão

6189

Công văn 2333/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung điểm mỏ ốp lát xã Làng Nhì và xã Tà Sì Láng vào Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng đến năm 2020

6190

Công văn 2335/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung các mỏ đá ốp lát tại An Giang vào quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020

6191

Thông tư 17/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

6192

Công văn 101/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác đá ốp lát tại thôn 6, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông của tỉnh Đắk Lắk.

6193

Nghị định 90/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hoá chất

6194

Công điện 7145/CĐ-BYT của Bộ Y tế của Bộ Y tế về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão

6195

Thông báo 2024/TB-DPMT của Cục Y tế Dự phòng và Môi trường về nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 14/10/2009 tại Bộ Y tế

6196

Thông tư 23/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

6197

Thông tư 18/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

6198

Công văn 7124/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung Nhà máy kẽm điện phân công suất 10.000 tấn/năm của Công ty liên doanh kim loại màu Việt Bắc vào quy hoạch chì kẽm

6199

Công điện 1893/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kịp thời các biện pháp khẩn cấp đối phó với bão số 10

6200

Nghị định 82/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2008/NĐ-CP ngày 13/05/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản