Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 5.925 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
5581

Quyết định 108/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
5582

Quyết định 110/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
5583

Quyết định 122/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
5584

Quyết định 158/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ban hành: 09/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2007
5585

Chỉ thị 81/2007/CT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Ban hành: 02/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2007
5586

Quyết định 15/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thuỷ văn

Ban hành: 01/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2007
5587

Quyết định 16/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ban hành: 01/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2007
5588

Quyết định 101/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Ban hành: 18/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2008
5589

Chỉ thị 19/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
5590

Thông tư liên tịch 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Ban hành: 06/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2007
5591

Quyết định 13/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

Ban hành: 04/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2007
5592

Quyết định 98/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2008
5593

Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu

Ban hành: 30/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2007
5594

Thông tư 06/2007/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển

Ban hành: 27/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2007
5595

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm

Ban hành: 13/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2017
5596

Chỉ thị 22/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp để bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
5597

Công văn 4361/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu ắc quy chì đã qua sử dụng tại cảng Hải Phòng

Ban hành: 07/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2007
5598

Công văn 3096/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động phân tích địa chất

Ban hành: 06/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2007
5599

Quyết định 130/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch

Ban hành: 02/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2007
5600

Quyết định 1532/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định việc lập, thẩm định đề án khảo sát, đề án thăm dò; xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái nguyên

Ban hành: 01/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
Vui lòng đợi