Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.364 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2241

Công văn 5180/TC/CST của Bộ Tài chính về việc chính sách khuyến khích nội địa hoá và phát triển công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp ôtô VN

Ban hành: 28/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
2242

Thông báo 5010/TC/TCĐN của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2005

Ban hành: 26/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
2243

Công văn 4574/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hạch toán tiền thuế XNK năm 2001 được hoàn

Ban hành: 19/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
2244

Công văn 4196/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế GTGT và giải toả cưỡng chế XNK

Ban hành: 11/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
2245

Thông báo 2198/TC-TCĐN của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2005

Ban hành: 24/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
2246

Công văn 15642/TC-PC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 97/2004/TT-BTC

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
2247

Công văn 15641/TC-VP của Bộ Tài chính về việc đình chính Thông tư 111/2004/TT-BTC

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
2248

Công văn 15640/TC-VP của Bộ Tài chính về việc đình chính Thông tư 113/2004/TT-BTC

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
2249

Công văn 14634/TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc xử lý tiếp tục thực hiện chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Ban hành: 13/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
2250

Công văn 14290/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với giao dịch quyền chọn mua/bán ngoại tệ

Ban hành: 06/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2004
2251

Công văn 13209/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về tài chính khi thực hiện cổ phần hoá

Ban hành: 15/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2004
2252

Công văn 10645/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ hoán đổi lãi suất

Ban hành: 21/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2004
2253

Công văn 2518/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về lãi suất chậm thanh toán nội bộ

Ban hành: 10/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2004
2254

Công văn 3399/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 106/2004/NĐ-CP về tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước

Ban hành: 05/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2004
2255

Công văn 4990/TC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 43/2004/QĐ-BTC

Ban hành: 13/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2004
2256

Công văn 3315/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thủ tục mua hoá đơn

Ban hành: 31/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
2257

Công văn số 18/NHNN-CSTT ngày 07/01/2003 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn giao dịch cho thuê tài chính được thực hiện bằng ngoại tệ

Ban hành: 07/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2258

Công văn số 17/TC/NSNN của Bộ Tài chính đính chính Thông tư 114/2003/TT-BTC ngày 28/11/2003

Ban hành: 02/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
2259

Công văn 13838/TC/NSNN của Bộ Tài chính đính chính Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC ngày 18/8/2003 của Bộ Tài chính

Ban hành: 31/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2004
2260

Công văn 1140/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc áp dụng lãi suất nợ quá hạn và thời điểm tính lãi nợ quá hạn

Ban hành: 29/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
Vui lòng đợi