Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.180 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Công văn 8901/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện, giải ngân ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Ban hành: 26/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
02

Công văn 7751/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

Ban hành: 23/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
03

Công văn 8725/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
04

Công văn 8524/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc cập nhật báo cáo phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

Ban hành: 11/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
05

Công văn 12502/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) lũy kế từ đầu năm đến hết 30/6/2020

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
06

Công văn 89927/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tài chính phái sinh

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
07

Công văn 4223/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định ngày nộp tiền vào ngân sách Nhà nước của cá nhân

Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2020
08

Công văn 12290/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
09

Công văn 11742/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 8 tháng và ước thực hiện 9 tháng năm 2020

Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
10

Công văn 85106/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản tiền lãi ngân hàng

Ban hành: 22/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2020
11

Công văn 77552/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tài chính

Ban hành: 21/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2020
12

Công văn 5190/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương, trái phiếu Chính phủ sang năm 2020

Ban hành: 12/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
13

Công văn 9488/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

Ban hành: 07/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2020
14

Thông báo 276/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư

Ban hành: 06/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
15

Thông báo 554/TB-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020

Ban hành: 31/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
16

Thông báo 251/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 01/7/2020

Ban hành: 24/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2020
17

Công văn 2751/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi quản lý kinh phí người có công 6 tháng cuối năm 2020

Ban hành: 23/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2020
18

Công văn 2750/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định số cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

Ban hành: 23/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2020
19

Công văn 2681/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2021-2023

Ban hành: 17/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2020
20

Công văn 2682/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2021-2023

Ban hành: 17/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2020
Vui lòng đợi