Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.418 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Công văn 8760/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về hồ sơ nhập khẩu, hoá đơn tài chính nhập khẩu thiết bị thuộc Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
02

Công văn 8604/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
03

Công văn 12430/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân khai điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn đối ứng năm 2021 Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
04

Công văn 12418/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân khai chi tiết điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021, Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn I)

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
05

Công văn 12421/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân khai chi tiết điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
06

Công văn 13363/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
07

Công văn 8183/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo phục vụ Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo Quyết định 1962/QĐ-TTg ngày 22/11/2021

Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
08

Công văn 12316/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thống nhất về phương án tự chủ tài chính của Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận năm 2021

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
09

Công văn 12349/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Thông tư 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
10

Công văn 12043/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
11

Công văn 7871/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021

Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
12

Công văn 45702/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về đồng tiền và tỷ giá ghi trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ thu bằng ngoại tệ

Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2021
13

Công văn 11962/BGTVT-ĐTCT của Bộ Giao thông Vận tải về chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2021
14

Công văn 11854/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
15

Công văn 12739/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2021
16

Công văn 12661/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách Nhà nước theo phương thức tập trung

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
17

Công văn 12710/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc thực hiện tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 9 tháng và ước thực hiện 10 tháng năm 2021

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
18

Công văn 7613/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
19

Công văn 8096/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
20

Công văn 11216/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9, 10 năm 2021 của Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
Vui lòng đợi