Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.395 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2261

Thông báo 8085/TC-TCĐN của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2005

Ban hành: 29/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2005
2262

Công văn 676/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng

Ban hành: 28/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
2263

Công văn 7778/TC/TCT của Bộ Tài chính về thủ tục nộp khoản thu tài chính của các công ty xổ số kiến thiết

Ban hành: 24/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2005
2264

Công văn 7653/TC/CST của Bộ Tài chính về việc ưu đãi về thuế đối với đầu tư trong nước

Ban hành: 21/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
2265

Công văn 7505/TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc cho ý kiến một số vấn đề về giao đất, thu và miễn giảm tiền sử dụng đất theo Luật đất đai 2003

Ban hành: 16/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
2266

Công văn 7350/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc không thu thuế TTĐB đối với thuốc lá điều gia công xuất khẩu

Ban hành: 15/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
2267

Công văn 7173/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế TNDN trong trường hợp DN sáp nhập

Ban hành: 13/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
2268

Công văn 7027/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế GTGT

Ban hành: 09/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
2269

Công văn 6523/TC/CST của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu đối với lô hàng ô tô chuyển đổi mục đích sử dụng

Ban hành: 31/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
2270

Công văn 6419/TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hạch toán hàng khuyến mại

Ban hành: 27/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
2271

Công văn 5858/TC/TCHQ của Bộ Tài Chính về việc thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan: điểm thông quan nội địa (ICD)

Ban hành: 17/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
2272

Công văn 5180/TC/CST của Bộ Tài chính về việc chính sách khuyến khích nội địa hoá và phát triển công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp ôtô VN

Ban hành: 28/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
2273

Thông báo 5010/TC/TCĐN của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2005

Ban hành: 26/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
2274

Công văn 4574/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hạch toán tiền thuế XNK năm 2001 được hoàn

Ban hành: 19/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
2275

Công văn 4196/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế GTGT và giải toả cưỡng chế XNK

Ban hành: 11/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
2276

Thông báo 2198/TC-TCĐN của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2005

Ban hành: 24/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
2277

Công văn 15642/TC-PC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 97/2004/TT-BTC

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
2278

Công văn 15641/TC-VP của Bộ Tài chính về việc đình chính Thông tư 111/2004/TT-BTC

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
2279

Công văn 15640/TC-VP của Bộ Tài chính về việc đình chính Thông tư 113/2004/TT-BTC

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
2280

Công văn 14634/TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc xử lý tiếp tục thực hiện chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Ban hành: 13/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
Vui lòng đợi