Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.396 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Công văn 46/CV-KVMN của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực Miền Nam về việc báo cáo xin chủ trương của Chủ sở hữu về hoạt động kinh doanh xổ số trở lại

Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
22

Công văn 11219/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
23

Công điện 7036/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
24

Thông báo 5023/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2021

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
25

Công văn 1262/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại

Ban hành: 29/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
26

Công văn 4329/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đối với các doanh nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
27

Công văn 9971/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung kinh phí khảo sát, điều tra kinh tế xã hội Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc sử dụng nguồn từ Quỹ dự phòng Covid-19 của Chương trình Aus4Transport

Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
28

Công văn 10968/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc báo cáo kinh phí phòng chống Covid-19

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
29

Công văn 6403/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện giải ngân 9 tháng, ước cả năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2021

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
30

Công văn 9854/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc thống nhất gửi kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất tài chính, danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu TV-01 thuộc Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
31

Công văn 6718/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát quy trình tiếp nhận, ký kết, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài theo yêu cầu của Chủ tịch nước

Ban hành: 21/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
32

Công văn 10808/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc điều chuyển tài sản công từ Đoàn đại biểu Quốc hội sang địa phương quản lý, sử dụng (nhóm 2, nhóm 3)

Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2021
33

Công văn 6547/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
34

Công văn 10569/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2021/TT-BTC

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
35

Công văn 9405/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho dự án của tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
36

Công văn 9318/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc xin ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 67/2021/NĐ-CP và Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
37

Công văn 2997/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2021

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
38

Thông báo 232/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
39

Công văn 9196/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

Ban hành: 03/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
40

Công văn 9188/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc gia hạn thời hạn giải ngân Hiệp định vay VNM-40 của Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Ban hành: 03/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
Vui lòng đợi