Danh mục

Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.535 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Công văn 1191/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc công khai thuyết minh tình hình và số liệu thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý 1 năm 2022 của Tổng cục Hải quan

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
22

Công văn 2466/NHCS-TDSV của Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
23

Công văn 1672/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện quy định kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế

Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2022
24

Công văn 1001/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý I/2022 và ước giải ngân quý II/2022

Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
25

Công văn 2938/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị định 148/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2022
26

Công văn 683/BKHCN-KHTC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa hoc và công nghệ năm 2023

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2022
27

Công văn 2901/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hiện chi phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đến hết năm 2021

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
28

Công văn 2930/BTC-QLN của Bộ Tài chính về dự án "Phục hồi và quản lý rừng bền vững tại miền Trung và miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1" (KfW9.1) sử dụng vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
29

Công văn 2834/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
30

Công văn 2777/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
31

Công văn 2757/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 02 tháng, ước thực hiện 3 tháng kế hoạch năm 2022

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
32

Công văn 1461/BCT-HC của Bộ Công Thương về cơ chế hỗ trợ giá oxy phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
33

Công văn 2688/BTC-TCT của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
34

Công văn 2617/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
35

Công văn 1716/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng không có đối tượng chi

Ban hành: 19/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
36

Công văn 1721/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2021

Ban hành: 19/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
37

Công văn 2581/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc trợ giá sản phẩm giống gốc

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2022
38

Công văn 1684/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
39

Công văn 1647/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021

Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2022
40

Công văn 43/TANDTC-KHTC của Toà án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công

Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
Vui lòng đợi