Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.195 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Công văn 11742/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 8 tháng và ước thực hiện 9 tháng năm 2020

Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
22

Công văn 85106/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản tiền lãi ngân hàng

Ban hành: 22/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2020
23

Công văn 77552/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tài chính

Ban hành: 21/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2020
24

Công văn 5190/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương, trái phiếu Chính phủ sang năm 2020

Ban hành: 12/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
25

Công văn 9488/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

Ban hành: 07/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2020
26

Thông báo 276/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư

Ban hành: 06/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
27

Thông báo 554/TB-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020

Ban hành: 31/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
28

Thông báo 251/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 01/7/2020

Ban hành: 24/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2020
29

Công văn 2751/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi quản lý kinh phí người có công 6 tháng cuối năm 2020

Ban hành: 23/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2020
30

Công văn 2750/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định số cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

Ban hành: 23/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2020
31

Công văn 2681/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2021-2023

Ban hành: 17/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2020
32

Công văn 2680/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2021 - 2023 (Vốn sự nghiệp)

Ban hành: 17/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2020
33

Công văn 2677/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2021-2023

Ban hành: 17/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2020
34

Công văn 2682/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2021-2023

Ban hành: 17/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2020
35

Công văn 66296/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí trong giao dịch liên kết

Ban hành: 16/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2020
36

Công văn 775/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 184/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính

Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
37

Công văn 773/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc xây dựng Nghị quyết chính sách hỗ trợ lãi suất giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 29/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
38

Công văn 7324/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc gửi tài liệu, số liệu công khai trên Ứng dụng công khai ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 17/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
39

Công văn 2168/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2023

Ban hành: 16/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2020
40

Công văn 4361/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giải đáp câu hỏi công dân

Ban hành: 16/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
Vui lòng đợi