Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.391 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2221

Công văn 5053/BTC-TCDN của Bộ tài chính về việc đầy mạnh công tác cổ phần hoá gắn với phát triển thị trường chứng khoán

Ban hành: 17/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
2222

Công văn 4028/BTC-TCHQ của Bộ Tài Chính về việc xử lý vướng mắc thực hiện Luật thuế xuất nhập khẩu

Ban hành: 28/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
2223

Công văn 3366/BTC-TCĐN của Bộ Tài chính về việc quy định mức phí môi giới XKLĐ cho thị trường A-rập-xê-ut

Ban hành: 15/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
2224

Công văn 497/NHNN-QLNH3 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 131/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 25/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
2225

Công văn 476/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất

Ban hành: 12/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
2226

Công văn 16905/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xác nhận hàng nhập khẩu

Ban hành: 27/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
2227

Công văn 16208/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc mệnh giá thẻ BHYT đối với người nghèo

Ban hành: 13/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2006
2228

Công văn 15805/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc công khai bổ sung danh sách 17 công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC năm 2005 và 2006

Ban hành: 06/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2006
2229

Công văn 15651/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc xử lý nợ tồn đọng không có tài sản đảm bảo của ngân hàng thương mại nhà nước

Ban hành: 02/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2006
2230

Công văn 14735/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc xử lý một số vướng mắc trong công tác thu hồi nợ và tài sản tồn đọng

Ban hành: 21/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2005
2231

Công văn 14706/BTC-TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 91/TT-BTC ngày 18/10/2005 trong thời gian giao thời

Ban hành: 21/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
2232

Công văn 14700/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc công khai danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC năm 2005 và 2006

Ban hành: 18/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
2233

Công văn 13233/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc phân loại mặt hàng giấy làm bao xi măng

Ban hành: 19/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
2234

Công văn 11120/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc bổ sung danh sách tổ chức định giá doanh nghiệp cổ phần hoá

Ban hành: 01/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
2235

Công văn 10910/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu ưu đãi do nộp chậm C/O

Ban hành: 30/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
2236

Công văn 10753/BTC-TCT của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với các công trình xây dựng

Ban hành: 26/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2237

Công văn 10670/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý phạt chậm nộp linh kiện xe máy NK theo chính sách NĐH năm 2001, 2002

Ban hành: 24/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
2238

Công văn 1212/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành: 24/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2014
2239

Công văn 10671/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế NK, thuế GTGT hàng NK cho Lăng CT Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2240

Công văn 10672/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc giá tính thuế xe ô tô nhập khẩu đổi hàng

Ban hành: 24/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
Vui lòng đợi