Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.415 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2201

Công văn 2900/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép và quản lý các văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng nhưng không phải là tổ chức tín dụng

Ban hành: 28/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2007
2202

Công văn 628/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc đàm phán Hiệp định tài trợ bổ sung dự án "Khôi phục quốc lộ 1 giai đoạn 3" vay vốn WB

Ban hành: 18/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2007
2203

Công văn 596/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Hiệp định Khoản vay dự án, vay vốn ADB

Ban hành: 15/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
2204

Công văn 1732/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc kế toán doanh nghiệp

Ban hành: 08/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2007
2205

Công văn 2887/NHNN-KTTC của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn xử lý số tiền tạm ứng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đang theo dõi trên TK 3531

Ban hành: 23/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2007
2206

Công văn 501/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc mức cho vay vốn tối đa, vượt 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối

Ban hành: 20/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2007
2207

Thông báo 83/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về việc cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Ban hành: 20/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2007
2208

Công văn 2078/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc các giải pháp tạo nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành: 18/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2007
2209

Công văn 2081/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn cho Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư

Ban hành: 18/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2007
2210

Công văn 1460/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc cấp mã thuế cho Nhà thầu nước ngoài theo từng hợp đồng riêng biệt

Ban hành: 17/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
2211

Công văn 1356/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc scan chữ ký Tổng Giám Đốc và mộc đỏ trên hóa đơn tự in

Ban hành: 10/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
2212

Công văn 438/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để thanh toán, tạm ứng dự án đầu tư tại tỉnh Điện Biên

Ban hành: 06/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2007
2213

Công văn 4745/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hạch toán chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007

Ban hành: 06/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2007
2214

Công văn 1302/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao đối với tài sản cố định không có hoá đơn chứng từ

Ban hành: 05/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
2215

Công văn 1301/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chuyển lỗ

Ban hành: 05/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
2216

Công văn 1298/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu hao tài sản cố định

Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
2217

Công văn 1289/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc biên lai thu phí kiểm dịch tự in

Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
2218

Công văn 1294/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập lại hoá đơn GTGT ghi sai giá trị thanh toán

Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
2219

Công văn 1288/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc bán xe máy không xuất hoá đơn, không kê khai, không nộp thuế

Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
2220

Công văn 1290/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vi phạm về hoá đơn bán hàng

Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
Vui lòng đợi