Danh mục

Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.452 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2181

Công văn 875/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý mất hóa đơn của hộ kinh doanh

Ban hành: 22/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2008
2182

Công văn 514/LĐTBXH-LĐTL của Bộ lao động Thương binh và Xã Hội về việc triển khai xây dựng đơn giá tiền lương năm 2008

Ban hành: 19/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2008
2183

Công văn 1732/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hoá đơn, chứng từ mua vào của hàng hoá (nguyên liệu) thế chấp tại ngân hàng

Ban hành: 14/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2008
2184

Công văn 929/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đề án thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 14/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2008
2185

Công văn 737/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 31/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2008
2186

Công văn 686/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 30/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2008
2187

Công văn 392/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lương cho những ngày nghỉ phép

Ban hành: 29/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2008
2188

Công văn 489/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thông tin về kế hoạch triển khai sau cổ phần hoá của Ngân hàng Vietcombank

Ban hành: 21/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2008
2189

Thông báo 34/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về bảo đảm vốn thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước

Ban hành: 21/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2008
2190

Công văn 457/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bảo lãnh ngoại tệ của Chính phủ

Ban hành: 19/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2008
2191

Công văn 102/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết một số vướng mắc Dự án tái định cư thủy điện Sơn La

Ban hành: 17/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2008
2192

Thông báo 266/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 19/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2007
2193

Thông báo 256/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ tài chính và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008

Ban hành: 12/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2007
2194

Công văn 2633/TTCP-VKH của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đối với các Tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty 91

Ban hành: 11/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2007
2195

Công văn 16681/BTC-QLCS của Bộ Tài chính triển khai thực hiện thí điểm việc mua sắm tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung

Ban hành: 06/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2007
2196

Công văn 7048/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc kinh phí cho Dự án phủ sóng phát thanh khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ

Ban hành: 04/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2007
2197

Công văn 4419/BLĐTBXH-TCDN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn các cơ sở đào tạo nghề xác nhận cho học sinh, sinh viên vay vốn

Ban hành: 23/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2007
2198

Công văn 15874/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc thực hiện kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007, phân bổ kế hoạch 2008

Ban hành: 22/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2007
2199

Công văn 4847/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện mục lục ngân sách nhà nước, thời gian khoá sổ thuế và thời gian gửi một số báo cáo thống kê thuế

Ban hành: 20/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2008
2200

Thông báo 239/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 15/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2007
Vui lòng đợi