Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.180 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2161

Công văn 1167/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc đính chính Quy trình cưỡng chế nợ thuế

Ban hành: 30/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
2162

Công văn 18761/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2015

Ban hành: 17/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2015
2163

Công văn 1142/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Dự án Ứng dụng điện mặt trời vay vốn ODA Phần Lan

Ban hành: 20/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2014
2164

Công văn 4138/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc nộp bổ sung C/O cho mẫu D

Ban hành: 04/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
2165

Hướng dẫn 21-HD/VPTW của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn một số điểm quy định cụ thể ban hành Kèm theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở trong nước

Ban hành: 04/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
2166

Công văn 10456/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh ngân sách Dự án Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp (3PAD) Bắc Kạn vốn vay Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD)

Ban hành: 20/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
2167

Công văn 7417/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đàm phán với Ngân hàng Thế giới Hiệp định Tài trợ cho Chương trình "Khoản vay Chính sách Phát triển về Biến đổi khí hậu lần thứ 2"

Ban hành: 20/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
2168

Công văn 7335/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cho Dự án thủy điện Xekaman 1 vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

Ban hành: 18/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
2169

Công văn 4218/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thanh khoản hợp đồng gia công

Ban hành: 13/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
2170

Công văn 4216/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về kế toán tiền phạt chậm nộp

Ban hành: 13/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
2171

Công văn 4214/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về đồng tiền thanh toán

Ban hành: 13/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
2172

Công văn 2036/NHNN-DBTKTT của Ngân hành Nhà nước về việc yêu cầu cung cấp ghi chú đối với Báo cáo tài chính đi kèm Bản cân đối kế toán hàng ngày

Ban hành: 14/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2173

Công văn 9335/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về yêu cầu báo cáo số liệu

Ban hành: 27/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2174

Công văn 8900/NHNN-TCKT bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo Bảng Cân đối tài khoản kế toán ngày do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ban hành: 12/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2175

Công văn 2601/NHNN-TCKT về việc hướng dẫn rà soát phân loại và cơ sở trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ban hành: 14/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2176

Công văn 6486/NHNN-CSTT về việc áp dụng lãi suất đối với khoản nợ gốc quá hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ban hành: 16/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2177

Công văn số 13721/BTC-TCT về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Bộ Tài chính ban hành

Ban hành: 11/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2178

Công văn 15640/TC-VP của Bộ Tài chính về việc đình chính Thông tư 113/2004/TT-BTC

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
2179

Công văn số 18/NHNN-CSTT ngày 07/01/2003 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn giao dịch cho thuê tài chính được thực hiện bằng ngoại tệ

Ban hành: 07/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2180

Công văn số 1166/CV-KTTC2 ngày 03/09/2003 của Ngân hàng nhà nước về việc hạch toán nghiệp vụ uỷ thác cho vay vốn của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 03/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
Vui lòng đợi