Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.081 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2061

Công văn 5283/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

Ban hành: 19/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2016
2062

Công văn 1567/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc thu vào ngân sách Nhà nước đối với lợi nhuận còn lại và cổ tức, lợi nhuận được chia

Ban hành: 14/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2016
2063

Công văn 2373/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên

Ban hành: 06/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2016
2064

Công văn 1294/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc xử lý tài chính và phân phối lợi nhuận khi cổ phần hóa

Ban hành: 28/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2016
2065

Công văn 191/UBDT-CSDT của Ủy ban dân tộc về việc giải ngân nguồn vốn vay thực hiện các chính sách dân tộc

Ban hành: 11/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2016
2066

Công văn 685/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015

Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
2067

Công văn 1071/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước năm 2014

Ban hành: 19/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2016
2068

Công văn 3976/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc kiểm soát hoạt động tín dụng năm 2011

Ban hành: 20/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2011
2069

Công văn 3861/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mở phòng giao dịch và ATM trong năm 2011

Ban hành: 17/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2011
2070

Công văn 9551/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 2164/CT-TTg

Ban hành: 08/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2010
2071

Công văn 8353/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện các quy định tại Thông tư 13/2010/TT-NHNN và Thông tư 19/2010/TT-NHNN

Ban hành: 01/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2010
2072

Công văn 5065/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giảm lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam

Ban hành: 06/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2010
2073

Công văn 4925/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp cho vay hỗ trợ lãi suất

Ban hành: 30/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2010
2074

Công văn 3504/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất

Ban hành: 15/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2009
2075

Thông báo 65/TB-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về tình hình hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh tháng 02/2009

Ban hành: 02/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2009
2076

Công văn 9699/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn hoạt động đại lý đổi ngoại tệ

Ban hành: 30/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2008
2077

Công văn 14290/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với giao dịch quyền chọn mua/bán ngoại tệ

Ban hành: 06/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2004
2078

Công văn 49/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc đính chính văn bản số 34/CV-NHNN1 ngày 7/1/2000

Ban hành: 13/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
2079

Công văn 242/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc phạt vi phạm trả lãi tiền vay

Ban hành: 25/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
2080

Công văn 897/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện đăng ký vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Ban hành: 28/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
Vui lòng đợi