Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.178 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2041

Công văn 16989/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2012

Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2011
2042

Công văn 2307/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, gia hạn Hiệp định vay cho Dự án Giao thông Nông thôn 3, vay vốn của Ngân hàng Thế giới

Ban hành: 09/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2011
2043

Công văn 8194/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nộp mẫu biểu báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010 sau kết luận của kiểm toán

Ban hành: 06/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2011
2044

Công văn 3573/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc điều chỉnh dự toán kinh phí trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2011

Ban hành: 24/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2011
2045

Công văn 13883/BTC-TCT của Bộ Tài chính về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng hàng để khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 17/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2011
2046

Công văn 2965/BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cam kết bố trí vốn đối ứng triển khai Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Ban hành: 14/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2011
2047

Thông báo 1839/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2011

Ban hành: 03/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2011
2048

Công văn 90/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc vốn ngân sách trung ương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg

Ban hành: 30/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2011
2049

Công văn 1722/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn năm 2011 thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Ban hành: 27/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2011
2050

Công văn 6616/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định về bảo hiểm tiền gửi và Quyết định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Ban hành: 22/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2011
2051

Quyết định 1072/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý Tài chính Công đoàn

Ban hành: 01/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2011
2052

Công văn 3127/NHPT-TTKH của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn cho vay theo Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg và Công văn 5471/VPCP-KGVX

Ban hành: 31/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2011
2053

Công văn 1518/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Hiệp định Tài trợ, Hiệp định Vay cho "Khoản vay Chính sách Phát triển Chương trình Cải cách Đầu tư công lần thứ hai"

Ban hành: 29/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2011
2054

Công văn 3494/BHXH-BC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xử lý số dư kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã cấp năm 2010

Ban hành: 23/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2011
2055

Công văn 6251/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến và Ví điện tử

Ban hành: 10/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2011
2056

Công văn 9962/BTC-QLN của Bộ Tài chính về việc tình hình trả nợ của các dự án xi măng vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh và cho vay

Ban hành: 27/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2011
2057

Công văn 9763/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc cấu trúc và định dạng file dữ liệu điện tử về báo cáo thu, chi theo Mục lục Ngân sách nhà nước

Ban hành: 25/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2011
2058

Công văn 1662/NHCS-TDSV của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 853/QĐ-TTg ngày 03/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 08/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2011
2059

Báo cáo 91/BC-TCTK của Tổng cục Thống kê về việc chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ

Ban hành: 24/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2011
2060

Công văn 7103/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc hạch toán Mục lục ngân sách nhà nước một số khoản chi ngân sách nhà nước có tính chất đặc thù

Ban hành: 31/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2011
Vui lòng đợi