Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.178 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2081

Công văn 8938/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn điều hành chi ngân sách Thành phố năm 2013

Ban hành: 25/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2013
2082

Công văn 9302/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung danh mục dự án và ứng trước kế hoạch năm 2014 nguồn vốn đối ứng cho dự án đầu tư điều chỉnh nút giao giữa cầu Thanh Trì với quốc lộ 5, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2013
2083

Thông báo 2309/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2013

Ban hành: 01/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2013
2084

Công văn 3826/BNG-LS của Bộ Ngoại giao về việc phối hợp thực hiện Thông tư 92/2013/TT-BTC về quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 02/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2013
2085

Thông báo 2013/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10

Ban hành: 30/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2013
2086

Công văn 12461/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn vướng mắc nghiệp vụ trong quá trình triển khai hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)

Ban hành: 18/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2013
2087

Công văn 6606/VPCP-V.III của Văn phòng Chính phủ về việc một số kiến nghị của tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 10/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2013
2088

Công văn 6597/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cơ chế tài chính Dự án Năng lượng tái tạo vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Ban hành: 09/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2013
2089

Công văn 6579/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thời hạn của Hiệp định tín dụng đa ngành IV với Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu

Ban hành: 09/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2013
2090

Công văn 5307/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về cơ chế tài chính sử dụng nguồn vốn PPTAF để chuẩn bị dự án "Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh" vay vốn Ngân hàng Thế giới

Ban hành: 01/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2013
2091

Công văn 946/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2011 và kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 471/QĐ-TTg

Ban hành: 25/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2013
2092

Công văn 869/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc dự phòng rủi ro tín dụng

Ban hành: 18/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2013
2093

Công văn 1808/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thời hạn giải ngân kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012

Ban hành: 01/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2013
2094

Thông báo 08/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ca-na-da về dự án Tăng cường năng lực thanh tra, giám sát ngân hàng

Ban hành: 31/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2013
2095

Thông báo 48/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013

Ban hành: 24/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2013
2096

Công văn 89/BGTVT-KHĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012

Ban hành: 04/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2013
2097

Thông báo 3414/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2012

Ban hành: 03/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2012
2098

Công văn 7559/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2012
2099

Công văn 5435/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc lưu ý khi chấp nhận bảo lãnh

Ban hành: 09/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2012
2100

Công văn 13482/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2012

Ban hành: 04/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2012
Vui lòng đợi