Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.242 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9501

Công văn 233/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số điểm của Chỉ thị số 01/1999/CT-NHNN1

Ban hành: 23/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
9502

Nghị định 13/1999/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 17/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
9503

Quyết định 25/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức xây dựng, lưu trữ, sử dụng và bảo mật cơ sở dữ liệu ngân sách Nhà nước

Ban hành: 09/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
9504

Quyết định 75/1999/QĐ-NHNN9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế

Ban hành: 03/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2004
9505

Thông tư 22/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại

Ban hành: 26/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
9506

Thông tư 23/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1998 của doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 26/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
9507

Quyết định 64/1999/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam với các ngoại tệ

Ban hành: 25/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
9508

Quyết định 65/1999/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định nguyên tắc xác định tỷ giá mua bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

Ban hành: 25/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
9509

Thông tư 21/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 24/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
9510

Quyết định 28/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài

Ban hành: 23/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
9511

Quyết định 62/1999/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý và sử dụng quỹ phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định 47/QĐ-NH21 ngày 28/02/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 22/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
9512

Quyết định 52/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 10/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9513

Quyết định 51/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế dự tữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 10/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9514

Quyết định 53/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định mức lãi suất cho vay của Quỹ tín dụng đào tạo đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Ban hành: 10/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9515

Thông tư 19/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại một số khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 09/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
9516

Quyết định 48/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy định về việc phân loại tài sản "Có" trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

Ban hành: 08/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
9517

Thông tư 18/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính để thực hiện khoản thu thêm do nộp thuế giá trị gia tăng thấp hơn nộp thuế doanh thu trưóc đây đối với các công ty xổ số kiến thiết

Ban hành: 06/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
9518

Quyết định 45/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam và việc thanh lý tổ chức tín dụng cổ phần dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 05/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
9519

Quyết định 46/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về nghiệp vụ phát hành và điều hoà tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 05/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
9520

Thông tư 14/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Ban hành: 03/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
Vui lòng đợi