Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.443 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Thông tư 14/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
22

Công văn 2997/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2021

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
23

Nghị quyết 296/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
24

Quyết định 1687/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
25

Nghị quyết 100/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
26

Thông báo 232/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
27

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án khu tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 04/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
28

Công văn 9188/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc gia hạn thời hạn giải ngân Hiệp định vay VNM-40 của Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Ban hành: 03/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
29

Công văn 9196/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

Ban hành: 03/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
30

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định 57/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
31

Nghị quyết 01/2021/UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
32

Công điện 15/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát tình hình thực hiện, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/09/2021
33

Công văn 9079/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
34

Công văn 2861/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về đôn đốc thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước các khoản từ nhà, đất

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2021
35

Báo cáo 1203/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc đánh giá tác động xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
36

Quyết định 1597/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc duyệt dự toán thu, chi kinh phí quản lý dự án năm 2021 cho Ban Quản lý dự án Hàng hải

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
37

Quyết định 1001/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch đặt hàng dịch vụ báo chí năm 2021 của Cục Trẻ em

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
38

Công văn 2894/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện cắt giảm và thu hồi các khoản chi thường xuyên theo Nghị quyết 86/NQ-CP

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2021
39

Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
40

Công văn 5422/STC-QLG của Sở Tài chính Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2021
Vui lòng đợi