Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.538 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9301

Thông tư 106TC/ĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn cho vay vốn tín dụng ưu đãi thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 08/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
9302

Thông tư 95TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý nguồn vốn vay của Quỹ hợp tác kinh tế hải ngoại Nhật bản (OECF) cho các dự án XDCB

Ban hành: 14/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
9303

Quyết định 287/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lãi suất gửi ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 11/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
9304

Quyết định 654-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ cấp phát và cho vay ưu đãi vốn đầu tư phát triển của Nhà nước tại Bộ Tài chính

Ban hành: 08/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9305

Thông tư 92-TC/ĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thẩm định kết quả đấu thầu dự án đầu tư của Hội đồng xét thầu Quốc hội

Ban hành: 07/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9306

Quyết định 645-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước trong ngành thống kê

Ban hành: 07/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9307

Quyết định 268/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành các mẫu giấy tờ in sử dụng tại Hợp tác xã tín dụng

Ban hành: 31/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
9308

Quyết định 267/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước quy định về lãi suất tiền gửi trên tài khoản cá nhân

Ban hành: 31/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2016
9309

Quyết định 265/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành mẫu Giấy lĩnh tiền mặt

Ban hành: 31/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2016
9310

Thông tư 87-TC/VT của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ (NGO)

Ban hành: 27/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9311

Quyết định 259-QĐ/NH6 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế về nhận bảo quản tài sản quý hiếm

Ban hành: 22/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9312

Quyết định 257/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt khi xuất nhập cảnh

Ban hành: 21/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
9313

Quyết định 255/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lãi suất ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Ban hành: 19/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
9314

Quyết định 250/QĐ-NH13 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công nhận thành viên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng

Ban hành: 12/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
9315

Quyết định 245/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định nguyên tắc ấn định tỉ giá mua bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

Ban hành: 03/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
9316

Quyết định 243-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép Ngân hàng Công thương Việt Nam phát hành trái phiếu ngân hàng

Ban hành: 30/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
9317

Thông tư 77-TC/KBNN của Bộ Tài chính hướng dẫn mở tài khoản tạm giữ và việc trích lập, sử dụng quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật

Ban hành: 28/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
9318

Quyết định 214/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam phát hành trái phiếu ngân hàng

Ban hành: 23/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
9319

Chỉ thị 216/CT-BCĐ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiếp tục triển khai đề án thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân

Ban hành: 22/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
9320

Quyết định 205-QĐ/NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố tỉ giá chính thức của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ

Ban hành: 20/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
Vui lòng đợi