Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.441 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9281

Nghị định 58-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài

Ban hành: 30/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9282

Chỉ thị 10/CT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiếp tục xử lý khó khăn và điều chỉnh hoạt động của hợp tác xã tín dụng ở nông thôn theo pháp lệnh và thực hiện thí điểm mô hình quỹ tín dụng mới

Ban hành: 24/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9283

Quyết định 140/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động thông tin phòng ngừa rủi ro của Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng

Ban hành: 24/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
9284

Thông tư liên tịch 62/TT-LB của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc tổ chức thu và quản lý, sử dụng tiền cước qua phà, cầu phao

Ban hành: 23/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2013
9285

Thông tư 61-TC/TCT của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện việc lập hoá đơn chứng từ khi mua bán hàng và cung ứng dịch vụ thu tiền

Ban hành: 22/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9286

Thông tư 56-TC/NSNN của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục ngân sách Nhà nước

Ban hành: 08/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9287

Thông tư 51/TC-TCĐN của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế áp dụng với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 03/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
9288

Thông tư 47-TC/CĐTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ

Ban hành: 26/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9289

Nghị định 47-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về trả nợ nước ngoài bằng hàng hoá xuất khẩu

Ban hành: 26/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9290

Thông tư 04/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc thành lập và đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã tín dụng ở nông thôn

Ban hành: 03/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9291

Hiệp định thanh toán về hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 26/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
9292

Thông tư 38-TC/CĐTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết

Ban hành: 11/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9293

Thông tư 37-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 25-TC/TCT, ngày 24/3/1993 của Bộ Tài chính

Ban hành: 10/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9294

Quyết định 84/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 24/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
9295

Quyết định 220-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh lãi suất tín phiếu KBNN loại kỳ hạn 6 tháng

Ban hành: 19/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
9296

Quyết định 151-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hình thành sử dụng và quản lý quỹ bình ổn giá

Ban hành: 12/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9297

Thông tư 32-TC/ĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, cho vay vốn NSNN đầu tư cho các chương trình, dự án sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước

Ban hành: 07/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9298

Thông tư 30-TC/CĐTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ bảo toàn và phát triển vốn đối với các ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng đầu tư và phát triển

Ban hành: 05/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9299

Quyết định 70/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung thể lệ phát hành và sử dụng ngân phiếu thanh toán

Ban hành: 29/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2016
9300

Thông tư 22-TC/KBNN của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 17-TTg ngày 21/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lại vàng bạc, tư trang tạm giữ cho một số đối tượng đã xử lý

Ban hành: 19/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2011
Vui lòng đợi