Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.242 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9241

Quyết định 557/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng

Ban hành: 26/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2019
9242

Quyết định 61/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

Ban hành: 25/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
9243

Thông tư 26/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về cấp phát kinh phí cho các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách hỗ trợ kinh phí

Ban hành: 19/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
9244

Quyết định 440/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay đối với người lao động đi lam việc có thời hạn ở nước ngoài

Ban hành: 17/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
9245

Quyết định 386/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế bảo lãnh ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 383/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 11/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
9246

Thông tư 02/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

Ban hành: 04/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
9247

Quyết định 251/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng

Ban hành: 30/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
9248

Quyết định 242/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất triết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 29/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
9249

Quyết định 243/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 29/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
9250

Quyết định 237/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Ban hành: 28/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
9251

Quyết định 20/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu kho bạc theo hình thức triết khấu

Ban hành: 28/03/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
9252

Quyết định 238/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại các tổ chức tín dụng

Ban hành: 28/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
9253

Quyết định 225/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc huỷ bỏ bảng cân đối tài chính của Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998

Ban hành: 23/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
9254

Quyết định 224/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc huỷ bỏ bảng cân đối tài chính của Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định 435/1998/QĐ-NHNN2 ngày 25/12/1998

Ban hành: 23/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
9255

Thông tư 18/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc không thu, hoàn lại khoản thu chênh lệch giá đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu

Ban hành: 22/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
9256

Công văn 259/NHNN-TDHT của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục sát nhập quỹ tín dụng nhân dân khu vực vào quỹ tín dụng nhân dân trung ương

Ban hành: 21/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
9257

Quyết định 12/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Ban hành: 13/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
9258

Công văn 238/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định 223/TTg ngày 6/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành: 13/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
9259

Thông tư 06/2001/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn trả nợ Liên bang Nga bằng hàng hoá và dịch vụ

Ban hành: 12/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
9260

Thông tư 14/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính cho dự án thí điểm xây dựng mới 395 cầu thay thế cầu khỉ ở 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 09/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
Vui lòng đợi