Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.242 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9221

Thông tư liên tịch 43/2001/TTLT-BTC-BCA-NHNN của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn quy trình giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng

Ban hành: 13/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9222

Chỉ thị 15/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2001

Ban hành: 11/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2005
9223

Thông tư 01/2001/TT-BTS của Bộ Thủy sản về việc sửa đổi điểm a, Khoản 6 trong TTLT số 04/1998/TTLT/TS-KHĐT-TC-NHNN ngày 17/12/1998 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch NN cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ

Ban hành: 08/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
9224

Quyết định 89/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính Ngân hàng thương mại

Ban hành: 07/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
9225

Chỉ thị 04/2001/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo của ngành ngân hàng

Ban hành: 05/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2012
9226

Thông tư 40/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước trung ương

Ban hành: 05/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
9227

Quyết định 87/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoản thu, khoán chi tài chính đối với hoạt động của Đài truyền hình Việt Nam

Ban hành: 01/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
9228

Thông tư 05/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

Ban hành: 31/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2003
9229

Thông báo về việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với người nghèo

Ban hành: 29/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
9230

Quyết định 718/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay bằng đô la Mỹ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Ban hành: 29/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
9231

Quyết định 711/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm

Ban hành: 25/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
9232

Quyết định 703/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Ban hành: 24/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
9233

Thông tư liên tịch 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN của Tổng cục Địa chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nưóc ngoài tại tổ chức tín dụng

Ban hành: 21/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
9234

Thông tư 04/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Ban hành: 18/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
9235

Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện những nhiệm vụ về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Ban hành: 17/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
9236

Quyết định 652/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng

Ban hành: 17/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
9237

Thông tư 29/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số cơ chế tài chính áp dụng tại khu vực thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc tỉnh, Kiên Giang

Ban hành: 08/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
9238

Quyết định 615/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện cơ chế thanh toán tạm thời bằng đồng Việt Nam và kíp Lào giữa Việt Nam và Lào theo Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7 ngày 02/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 07/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
9239

Quyết định 560/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh tỷ lệ dữ trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 27/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
9240

Thông tư 27/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Ban hành: 27/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
Vui lòng đợi