Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.236 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9201

Quyết định 932/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Ban hành: 27/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
9202

Quyết định 109/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong lực lượng công an nhân dân

Ban hành: 24/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
9203

Quyết định 893/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi giữa Ngân hàng nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam

Ban hành: 17/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
9204

Quyết định 894/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước về tỷ giá NHNN áp dụng khi bán lại đôla Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ theo QĐ 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 của Thống đốc NHNN về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng để đáp ứng..

Ban hành: 17/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
9205

Công văn về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp về bảo đảm tiền vay quy định tại Nghị quyết số 11/ 2000/NQ-CP

Ban hành: 12/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
9206

Công văn về việc hướng dẫn một số điểm về cho vay

Ban hành: 12/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
9207

Thông tư 58/2001/TT-BTC của Bộ Thương mại hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách

Ban hành: 11/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
9208

Quyết định 838/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là ngân hàng

Ban hành: 29/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
9209

Quyết định 839/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là ngân hàng

Ban hành: 29/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
9210

Quyết định 836/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Ban hành: 28/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
9211

Quyết định 100/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm xã hội Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định 20/1998/QĐ-TTg ngày 26/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ )

Ban hành: 28/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
9212

Thông tư 51/2001/TT-BTC của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2001/QĐ-TTg ngày 24/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.

Ban hành: 28/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
9213

Chỉ thị 16/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002

Ban hành: 21/06/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
9214

Chỉ thị 05/2001/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay ngoài địa bàn của các TCTD Việt Nam

Ban hành: 20/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
9215

Thông tư liên tịch 43/2001/TTLT-BTC-BCA-NHNN của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn quy trình giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng

Ban hành: 13/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9216

Chỉ thị 15/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2001

Ban hành: 11/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2005
9217

Thông tư 01/2001/TT-BTS của Bộ Thủy sản về việc sửa đổi điểm a, Khoản 6 trong TTLT số 04/1998/TTLT/TS-KHĐT-TC-NHNN ngày 17/12/1998 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch NN cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ

Ban hành: 08/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
9218

Quyết định 89/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính Ngân hàng thương mại

Ban hành: 07/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
9219

Thông tư 40/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước trung ương

Ban hành: 05/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
9220

Chỉ thị 04/2001/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo của ngành ngân hàng

Ban hành: 05/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2012
Vui lòng đợi