Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 16.227 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Nghị quyết 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An phân bổ dự toán ngân sách địa phương đợt 3 năm 2024

42

Quyết định 1216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tỉnh Thái Nguyên

43

Nghị quyết 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An phân bổ dự toán ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở

44

Nghị quyết 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và hàng năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

45

Thông tư 05/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

46

Quyết định 1359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt mua sắm tài sản Mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ ngồi 2 cầu phục vụ công tác chung cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam

47
48
49

Quyết định 1360/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung kinh phí cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

50

Quyết định 1358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc cấp kinh phí cho Công an tỉnh

51
52

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025

53

Quyết định 961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

54

Công văn 5803/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc đính chính nội dung Công văn 5717/BTC-ĐT ngày 04/6/2024 của Bộ Tài chính

55

Quyết định 960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Hội nghị và Nhà khách Trà Vinh

56

Thông báo 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc thành lập Quỹ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

57

Quyết định 948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Cầu Ngang trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang

58

Quyết định 1272/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” của Bộ Tài chính

59

Công văn 3815/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ hoàn thiện báo cáo về điều kiện vay các đối tác phát triển

60

Công văn 3807/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về tăng vốn Nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam