Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.747 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Quyết định 2346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
02

Quyết định 1138/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
03

Quyết định 2174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
04

Quyết định 1027/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng thanh lý tài sản của Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
05

Quyết định 3519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
06

Quyết định 3502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc cho phép chuyển nhượng toàn bộ Dự án Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Thành tại phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Quyết định 1025/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng thanh lý tài sản của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
08

Quyết định 1026/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng thanh lý tài sản của Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
09

Quyết định 35/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
10

Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ Tải về
11

Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12

Thông tư 61/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
13

Quyết định 2045/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 của Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
14

Quyết định 1546/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nội dung chi Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh cho Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn thực hiện trồng rừng thay thế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Quyết định 2032/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung và giao dự toán chi ngân sách năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quý II (đợt 2)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
16

Nghị định 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
17

Quyết định 2034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung và giao dự toán kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XX năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
18

Quyết định 2031/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kinh phí trả nợ lãi vay dự án vay lại vốn vay nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
19

Quyết định 2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc cấp kinh phí cho Công an tỉnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
20

Quyết định 3536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về