Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.168 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
02

Kế hoạch 4041/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh năm 2023

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Công văn 7151/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Quyết định 4110/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ thôn Tiến Thắng đến dốc đê Trung ương xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hoá thuộc dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”, vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB)

Lĩnh vực: Giao thông, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Quyết định 3212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Quyết định 67/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại Trạm thủy văn Phước Bình, Phước Hà và Phước Hữu trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Kế hoạch 4014/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Thuận năm 2022

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
08

Quyết định 4079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án "Phát triển các mô hình cây trồng, vật nuôi, dược liệu, sản phẩm có lợi thế khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025"

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
09

Quyết định 1473/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Phục hồi và quản lý rừng bền vững khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam (KfW9) giai đoạn 1, tỉnh Phú Yên" sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức

Lĩnh vực: Đầu tư, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Quyết định 3199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11

Quyết định 1304/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12

Quyết định 3190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
13

Quyết định 4074/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Bản đồ khu vực địa lý vùng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Dưa hấu Mai An Tiêm - Đặc sản Nga Sơn”

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
14

Quyết định 4063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Quyết định 2174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công nhận xã Giao Phong, huyện Giao Thủy đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Giáo dục năm 2022

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
16

Quyết định 4579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Quyết định 4047/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2023 - 2025.

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18

Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư

Lĩnh vực: Hàng hải, An ninh quốc gia, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
19

Kế hoạch 3991/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
20

Quyết định 3851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh năm 2022

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về