Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.182 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
41
42
43

Quyết định 2800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

44
45

Quyết định 3950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát (đợt 4 năm 2022)

46

Quyết định 3537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

47

Quyết định 3940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2021 cho các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

48

Quyết định 52/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

49

Quyết định 3942/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trạm Kiểm lâm Trung Sơn thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

50

Quyết định 3941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trạm Kiểm lâm Suối Hộc thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

51

Quyết định 2305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh

52
53

Công văn 4588/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2033

54
55

Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định về bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên

56
57
58

Quyết định 2207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Trà Vinh đến năm 2025

59

Quyết định 970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

60

Công văn 16938/UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai Quyết định phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình