Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.167 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
21

Quyết định 3944/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22

Quyết định 3852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán Công trình: Khoán bảo vệ rừng tự nhiên chuyển tiếp Đơn vị: Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ

23

Quyết định 51/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi tên Phụ lục IV kèm theo Quyết định 41/2021/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

24

Công văn 7785/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt lợn

25

Công văn 873/UBND-VP3 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật dịp cuối năm 2022 và đầu năm 2023

26
27
28

Quyết định 3138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Hiệp Đức

29

Quyết định 3981/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp, quản lý mã số vùng trồng năm 2022 theo Quyết định 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

30

Quyết định 2877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

31

Quyết định 4486/QĐ-BNN-KN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2023

32
33
34
35

Quyết định 2800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

36
37

Quyết định 3950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát (đợt 4 năm 2022)

38

Quyết định 3537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

39

Quyết định 3940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2021 cho các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

40

Quyết định 52/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam