Danh mục

Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 2.194 văn bản: Ngoại giao
2141

Hiệp định hàng hải thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga

Ban hành: 27/05/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2142

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế liên quan đến thuế thu nhập

Ban hành: 27/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
2143

Hiệp định thanh toán về hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 26/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
2144

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Triều Tiên

Ban hành: 13/05/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
2145

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hungary về việc miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

Ban hành: 04/05/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
2146

Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

Ban hành: 03/04/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
2147

Quyết định 81-KT/CTN của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cho đồng chí Khăm-tày Xi-phan-đon

Ban hành: 30/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
2148

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ba Lan

Ban hành: 22/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
2149

Hiệp định hợp tác kinh tế thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bungari

Ban hành: 19/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2150

Thông tư 03-TT/LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình viện trợ nhân đạo của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Séc và Slôvakia (cũ) để hỗ trợ tạo việc làm và dạy nghề cho lao động Việt nam về nước trước thời hạn

Ban hành: 18/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2003
2151

Quyết định 98-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Mục 3, Điều 1 của Quy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn của nước ngoài vào nước ta ban hành theo Nghị định 12-CP ngày 01/12/1992

Ban hành: 17/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2152

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn và lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản

Ban hành: 10/02/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
2153

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 23/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
2154

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về khoản tín dụng lâu dài

Ban hành: 23/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
2155

Thông tư 06-TT/BNV(A11) của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về bảo vệ bí mật Nhà nước

Ban hành: 28/08/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2004
2156

Nghị định 289-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi một số điều trong Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Lào, Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và Quy chế biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Ban hành: 10/08/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2157

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus

Ban hành: 08/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2158

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Estônia về hợp tác kinh tế thương mại

Ban hành: 16/06/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2159

Nghị định 189-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Lãnh sự

Ban hành: 04/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2160

Nghị định 186-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành "Quy định một số nghi lễ Nhà nước và tiếp khánh nước ngoài"

Ban hành: 02/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi