Danh mục

Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 2.210 văn bản: Ngoại giao
2161

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hungary về việc miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

Ban hành: 04/05/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
2162

Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

Ban hành: 03/04/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
2163

Quyết định 81-KT/CTN của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cho đồng chí Khăm-tày Xi-phan-đon

Ban hành: 30/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
2164

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ba Lan

Ban hành: 22/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
2165

Hiệp định hợp tác kinh tế thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bungari

Ban hành: 19/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2166

Thông tư 03-TT/LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình viện trợ nhân đạo của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Séc và Slôvakia (cũ) để hỗ trợ tạo việc làm và dạy nghề cho lao động Việt nam về nước trước thời hạn

Ban hành: 18/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2003
2167

Quyết định 98-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Mục 3, Điều 1 của Quy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn của nước ngoài vào nước ta ban hành theo Nghị định 12-CP ngày 01/12/1992

Ban hành: 17/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2168

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn và lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản

Ban hành: 10/02/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
2169

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 23/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
2170

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về khoản tín dụng lâu dài

Ban hành: 23/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
2171

Thông tư 06-TT/BNV(A11) của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về bảo vệ bí mật Nhà nước

Ban hành: 28/08/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2004
2172

Nghị định 289-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi một số điều trong Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Lào, Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và Quy chế biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Ban hành: 10/08/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2173

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus

Ban hành: 08/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2174

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Estônia về hợp tác kinh tế thương mại

Ban hành: 16/06/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2175

Nghị định 189-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Lãnh sự

Ban hành: 04/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2176

Nghị định 186-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành "Quy định một số nghi lễ Nhà nước và tiếp khánh nước ngoài"

Ban hành: 02/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2177

Nghị định 182-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Ban hành: 28/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2178

Quyết định 123-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường tổ chức, chỉ đạo quan hệ hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật với nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào

Ban hành: 14/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/1996
2179

Quyết định 124-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về cơ cấu tổ chức của Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào

Ban hành: 14/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/1996
2180

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ôxtrâylia ngày 13/4/1992 về tránh đánh thuế hai lần

Ban hành: 13/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
Vui lòng đợi