Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.301 văn bản: Ngoại giao
2101

Quyết định 142/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Pháp

2102

Quyết định 139/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt Nam

2103
2104

Quyết định 115/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác liên bộ phục vụ Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Uỷ ban thường trực ASEAN

2105

Quyết định 113/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập phân ban Việt Nam trong Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác song phương giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ của Quốc vương Bru-nây Đa-Rút-Xa-Lam

2106

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Mônđôva về hợp tác kinh tế thương mại

2107

Hiêp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Bêlarút

2108

Thông tư 90/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, điều chỉnh một số điểm của Thông tư số 64/2000/TT-BTC ngày 3/7/2000 hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

2110

Thông tư 64/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

2111

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa Liên bang Nam Tư về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

2112

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mi-an-ma về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

2114

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ucraina

2115
2116
2117

Hiêp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Mông Cổ về điều kiện đi lại của công dân

2118

Quyết định 236/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

2120