Danh mục

Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 2.193 văn bản: Ngoại giao
2081

Chỉ thị 275/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan đối với hành lý, hàng hóa của viên chức ngoại giao và cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 18/10/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
2082

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Cuba

Ban hành: 12/10/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2083

Hiệp định về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xuđăng

Ban hành: 30/09/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
2084

Thông tư 1413-NG/TT của Bộ Ngoại giao quy định thể lệ hợp pháp hoá lãnh sự

Ban hành: 31/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
2085

Quyết định 453 QĐ/CTN của Chủ tịch nước tham gia Công ước về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài của liên hợp quốc đã được thông qua tại Niu-oóc ngày 10/6/1958

Ban hành: 28/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
2086

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Rumani về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản

Ban hành: 08/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
2087

Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao số 40-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 12/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
2088

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Na-Uy về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 01/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
2089

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch về tránh đánh thuế hai lần và chống trốn thuế thu nhập

Ban hành: 31/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
2090

Thông tư 163-NG/TT của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/CP ngày 24-3-1995 của Chính phủ về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh

Ban hành: 25/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
2091

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cô-oét

Ban hành: 03/05/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2092

Thông tư 02-TT/BNV(A18) của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/CP ngày 23/3/1995 của Chính phủ về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh

Ban hành: 30/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
2093

Thông tư 29TT/LB của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao về hướng dẫn bổ sung thông tư số 71TT/LB ngày 5/12/1991 của Liên Bộ Tài chính - Ngoại giao - Nội Vụ

Ban hành: 06/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
2094

Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Áo về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

Ban hành: 27/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2019
2095

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Ban hành: 10/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
2096

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hà Lan về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hà Lan

Ban hành: 24/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2019
2097

Nghị định 09/CP của Chính phủ về việc bổ sung Quy chế đặt Văn phòng Đại diện doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 40/CP ngày 19/5/1994

Ban hành: 21/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2098

Hiệp định về thành lập Ủy ban hợp tác kinh tế thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 22/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
2099

Hiệp định về trợ cấp và biện pháp đối kháng

Ban hành: 12/12/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
2100

Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng

Ban hành: 12/12/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
Vui lòng đợi