Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.302 văn bản: Ngoại giao
2081

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

2082
2083
2084

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mê-hi-cô về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

2085

Nghị quyết về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng AIPO-23

2086

Nghị định 82/2001/NĐ-CP của Chính phủ về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài

2087

Công văn 5233/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển Ban Biên giới của Chính phủ về Bộ Ngoại giao

2088

Nghị định 74/2001/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 183/CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài

2089

Hiệp định 19/2004/LPQT về vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Hồi giáo I-ran

2090
2091
2092

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ

2093

Công văn 3463/TM/CA-TBD của Bộ Thương mại về việc báo cáo quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Cămpuchia

2094

Quyết định 122/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

2096

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh chỉ số sinh hoạt phí đối với cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

2097

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa hồi giáo Pakistan

2098

Hiệp định thương mại 17/2004/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Bungary

2099

Hiệp định 52/2004/LPQT giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Công hoà Nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong Vịnh Bắc Bộ

2100

Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa