Danh mục

Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 2.194 văn bản: Ngoại giao
2041

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ca-na-đa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 14/11/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
2042

Quyết định 640/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay thế thành viên Uỷ ban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 tại Hà Nội

Ban hành: 12/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
2043

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Séc về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản

Ban hành: 23/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2019
2044

Quyết định 713/NG-QĐ của Bộ Ngoại giao quy định tạm thời về thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 17/05/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2011
2045

Nghị định 37/CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao

Ban hành: 26/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2005
2046

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hasimit Giooc Đa Ni

Ban hành: 23/03/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2047

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông

Ban hành: 12/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
2048

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ

Ban hành: 08/03/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
2049

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ

Ban hành: 08/03/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
2050

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa Philipin và Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc miễn thị thực cho những người mang hộ chiếu ngoại giao

Ban hành: 20/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
2051

Quyết định 20/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc và Hội Hữu nghị Việt Nam - Xlôvakia

Ban hành: 10/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2004
2052

Thông tư liên tịch 84/TTLB của Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thi hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
2053

Thông tư liên tịch 11/BKH-NG của Bộ Kế hoạch và đầu tư và bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
2054

Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Gabông

Ban hành: 28/11/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
2055

Hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bê nanh

Ban hành: 25/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
2056

Hiệp định hợp tác kinh tế thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Buốckina Phaxô

Ban hành: 22/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
2057

Thông tư liên tịch 04BS/TTLB của Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về việc bổ sung và sửa đổi một số điểm của Thông tư liên tịch số 04/TTLB ngày 12/02/1996 của Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc nhập khẩu hoặc mua tại Việt Nam, tái xuất khẩu và chuyển nhượng những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Ban hành: 20/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2008
2058

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bungari về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

Ban hành: 19/09/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
2059

Quyết định 456-QĐ/TDTT của Tổng cục Thể dục thể thao về việc ban hành quy định quản lý công tác quan hệ quốc tế trong ngành TDTT

Ban hành: 24/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2003
2060

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Achentina về hợp tác kinh tế và thương mại

Ban hành: 03/06/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
Vui lòng đợi