Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 2.078 văn bản: Ngoại giao
2041

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus

Ban hành: 08/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2042

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Estônia về hợp tác kinh tế thương mại

Ban hành: 16/06/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2043

Nghị định 189-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Lãnh sự

Ban hành: 04/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2044

Nghị định 186-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành "Quy định một số nghi lễ Nhà nước và tiếp khánh nước ngoài"

Ban hành: 02/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2045

Nghị định 182-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Ban hành: 28/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2046

Quyết định 123-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường tổ chức, chỉ đạo quan hệ hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật với nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào

Ban hành: 14/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/1996
2047

Quyết định 124-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về cơ cấu tổ chức của Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào

Ban hành: 14/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/1996
2048

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ôxtrâylia ngày 13/4/1992 về tránh đánh thuế hai lần

Ban hành: 13/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
2049

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus về hợp tác kinh tế thương mại

Ban hành: 19/03/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2050

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hungari về thương mại và thanh toán

Ban hành: 12/03/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2051

Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa (1992)

Ban hành: 08/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
2052

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Philippines về xúc tiến và bảo hộ đầu tư

Ban hành: 27/02/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
2053

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Ban hành: 14/02/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
2054

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên về hợp tác kinh tế và kỹ thuật trong việc xây dựng nhà máy thủy điện

Ban hành: 02/11/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
2055

Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Yemen

Ban hành: 10/06/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
2056

Thông tư 4-TN/PC của Bộ Thương nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 06/05/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2057

Quyết định 80-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức phi Chính phủ

Ban hành: 28/03/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2058

Nghị định 42-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Ban hành: 29/01/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2059

Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Bỉ - Luc-xam-bua về việc khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

Ban hành: 24/01/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2060

Nghị định 427-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế biên giới Việt - Lào

Ban hành: 12/12/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2005
Vui lòng đợi