Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.360 văn bản: Ngoại giao
2022

Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-BCA-BNG của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06//TT-LT ngày 19/01/1997 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ

2023

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xlô-va-ki-a về nhận trở lại công dân của hai nước

2024

Công văn 2948/CV/NG-LS của Bộ Ngoại Giao về việc quy định của Trung Quốc về đăng ký cư trú cho các học viên nước ngoài

2025
2026

Công văn 2811/CV/NG-LS của Bộ Ngoại Giao về việc thủ tục hộ chiếu

2027

Quyết định 195/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban quốc gia về APEC 2006

2028

Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hung-ga-ri

2030

Hiệp định về hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

2031

Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

2032

Quyết định 143/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tổng thể quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu đến 2010 và định hướng tới 2015

2033

Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 của Quốc hội

2034

Hiệp định hợp tác văn hóa, giáo dục và khoa học giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Tây Ban Nha

2035

Hiệp định riêng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển về tăng cường đào tạo Luật tại Việt Nam giai đoạn 2005-2009

2036

Thông tư 10/2005/TT-BNG của Bộ Ngoai giao về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 06/2005/NĐ-CP ngày 19/1/2005 quy định về việc lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam

2037

Công văn 1272/CV/NG/LPQT của Bộ ngoại giao về việc thông báo ngày hiệu lực của Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế ASEAN - Trung Quốc

2038

Công văn 702/LS/XNC của Bộ ngoại giao về việc các nước EU biệ soạn thông tin chung về cấp thị thực

2039

Công văn 1116/CV/NG/LS của Bộ ngoại giao về việc yêu cầu về ảnh để làm hộ chiếu mẫu mới có in phun ảnh

2040

Công văn 947-CV/NG/LPQT của Bộ Ngoại giao về việc thông báo ngày Việt Nam trở thành thành viên Hiệp hội hồ tiêu quốc tế