Danh mục

Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 2.252 văn bản: Ngoại giao
2021

Hiệp định hợp tác giáo dục và văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mê-hi-cô

Ban hành: 30/08/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
2022

Hiệp định 64/2004/LPQT về hợp tác giáo dục và văn hoá giữa Chính phủ nước Cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mê-hi-cô

Ban hành: 30/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
2023

Quyết định 05/2002/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy định về việc giải quyết công tác lãnh sự

Ban hành: 30/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
2024

Thoả thuận 46/LPQT giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà hồi giáo Pa-ki-xtan về việc thành lập Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Pa-ki-xtan

Ban hành: 28/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
2025

Hiệp định 45/LPQT về hợp tác kinh tế - thương mại, văn hoá, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ru-an-đa

Ban hành: 28/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
2026

Hiệp định 47/2004/LPQT giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên về tương trợ tư pháp và pháp lý trong các vấn đề dân sự và hình sự

Ban hành: 03/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2004
2027

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều tiên

Ban hành: 03/05/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2028

Quyết định 53/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban hỗn hợp về phát triển quan hệ kinh tế và thương mại giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Ban hành: 23/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2004
2029

Công văn 1734/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về công tác thông tin đối ngoại

Ban hành: 03/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
2030

Hiệp định 07/LPQT giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ai-xơ-len về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 14/02/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
2031

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 29/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
2032

Quyết định 21/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác văn hoá và giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ác-hen-ti-na

Ban hành: 28/01/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2002
2033

Nghị định thư 06/LPQT giữa Chính phủ Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg về dự án phát triển nông nghiệp tại miền Tây tỉnh Nghệ An

Ban hành: 17/01/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2004
2034

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mê-hi-cô về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

Ban hành: 06/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
2035

Nghị quyết về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng AIPO-23

Ban hành: 27/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2002
2036

Nghị định 82/2001/NĐ-CP của Chính phủ về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài

Ban hành: 06/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2002
2037

Công văn 5233/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển Ban Biên giới của Chính phủ về Bộ Ngoại giao

Ban hành: 01/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
2038

Nghị định 74/2001/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 183/CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 19/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
2039

Hiệp định 19/2004/LPQT về vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Hồi giáo I-ran

Ban hành: 15/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
2040

Thông tư 2461/2001/TT-BNG của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định 114/2001/QĐ-TTg ngày 31/7/2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 05/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
Vui lòng đợi