Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 2.104 văn bản: Ngoại giao
2001

Thông tư 163-NG/TT của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/CP ngày 24-3-1995 của Chính phủ về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh

Ban hành: 25/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
2002

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cô-oét

Ban hành: 03/05/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2003

Thông tư 02-TT/BNV(A18) của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/CP ngày 23/3/1995 của Chính phủ về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh

Ban hành: 30/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
2004

Thông tư 29TT/LB của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao về hướng dẫn bổ sung thông tư số 71TT/LB ngày 5/12/1991 của Liên Bộ Tài chính - Ngoại giao - Nội Vụ

Ban hành: 06/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
2005

Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Áo về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

Ban hành: 27/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2019
2006

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Ban hành: 10/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
2007

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hà Lan về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hà Lan

Ban hành: 24/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2019
2008

Nghị định 09/CP của Chính phủ về việc bổ sung Quy chế đặt Văn phòng Đại diện doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 40/CP ngày 19/5/1994

Ban hành: 21/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2009

Hiệp định về thành lập Ủy ban hợp tác kinh tế thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 22/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
2010

Hiệp định về trợ cấp và biện pháp đối kháng

Ban hành: 12/12/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
2011

Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng

Ban hành: 12/12/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
2012

Nghị định 183-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 18/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
2013

Hiệp định thương mại giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Palestine

Ban hành: 18/11/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2014

Nghị định 179-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 82-CP ngày 02/8/1994

Ban hành: 02/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2015

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 07/09/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
2016

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về điều kiện đi lại của công dân hai nước

Ban hành: 07/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
2017

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Rumani

Ban hành: 01/09/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
2018

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Balan

Ban hành: 31/08/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2019

Quyết định 242-QĐ/CTN của Chủ tịch nước về việc phê chuẩn Hiệp định lãnh sự Việt Nam - Ucraina

Ban hành: 29/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
2020

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hung-ga-ri về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 26/08/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
Vui lòng đợi