Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.148 văn bản: Lĩnh vực khác
3021

Công văn hướng dẫn quy chế quản lý và sử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nướcvà được xác lập quyền sở hữu Nhà nước

3022

Thông tư 19/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lưu và thanh huỷ vé xổ số kiến thiến trúng thưởng đẫ trả thưởng

3023

Thông tư 18/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết.

3024

Quyết định 36/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

3025

Nghị định 12/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập xã Sông Cầu thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà

3026

Công văn 4757-TC/TCDN của Bộ Tài chính về hoạt động của nhà khách, nhà nghỉ

3027

Quyết định 2117/1997/QĐ-BKHCN&MT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý và bảo tồn nguồn gen thực vật, động vật và vi sinh vật

3028

Nghị định 121/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn và một số xã thuộc các huyện Sơn Hà và Nghĩa Thành, tỉnh Quảng Ngãi

3029

Nghị định 119/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số xã thuộc các huyện Bình Long, Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

3030

Nghị định 118/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc chia tách, thành lập một số phường, thị trân thuộc thành phố Quy Nhơn, các huyện An Nhơn và Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

3031

Công văn về việc đính chính văn bản

3032

Công văn 5967/KTTH của Chính phủ về hoạt động của nhà khách, nhà nghỉ

3033

Quyết định 957/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cải tiến một số thủ tục về xuất cảnh và giải quyết vấn đề người Việt Nam đã xuất cảnh nhưng không về nước đúng hạn

3034

Thông tư hướng dẫn việc quản lý Nhà nước đối với tài nguyên dưới đất

3035

Nghị định 102/CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Khoái Châu thuộc huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên

3036

Quyết định 788/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài cư trú tại Việt Nam tham gia các hoạt động trong các đoàn thể thao Việt Nam ở trong nước và ngoài nước

3037

Nghị định 100/CP của Chính phủ về việc thành lập các xã Thạnh Lợi, Hoà Bình thuộc các huyện Tháp Mười và Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

3038

Quyết định 643-TC/QĐ/TCNH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay

3039

Công văn 437/CV-ĐC của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện quản lý Nhà nước đối với kinh doanh vàng và công văn hướng dẫn thi hành Thông tư liên bộ số 02/TT-LB về kinh doanh dịch vụ cầm đồ

3040

Quyết định 870-QĐ/TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành danh mục phương tiện đo phải được kiểm định Nhà nước