Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.188 văn bản: Lao động-Tiền lương
5041

Thông tư 10/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bổ sung việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động

Ban hành: 22/05/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2003
5042

Quyết định 517/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành mẫu Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 17/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
5043

Thông tư 09/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp và ghi sổ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 26/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2004
5044

Công văn đính chính Nghị định số 23/CP ngày 18-4-1996 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

Ban hành: 23/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5045

Chỉ thị 04-CT/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về những việc phải làm để thi hành Bộ luật Lao động

Ban hành: 18/04/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
5046

Nghị định 23/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

Ban hành: 18/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
5047

Thông tư liên tịch 150/LB-TT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 794/TTg ngày 5/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Ban hành: 16/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2003
5048

Quyết định 385/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về mức lương tối thiểu đối với người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Ban hành: 01/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
5049

Quyết định 154/TTg Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng phiên tòa

Ban hành: 12/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
5050

Thông tư 45/TCCP-BCTL của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên hàng năm đối với cán bộ, công chức khu vực hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể

Ban hành: 11/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
5051

Thông tư 14TC/TCĐN của Bộ Tài chính quy định tạm thời chế độ tài chính đối với các thành viên gia đình đi theo cán bộ công nhân viên chức làm việc tại các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Ban hành: 16/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5052

Thông tư 04/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc ký kết hợp đồng lao động trong một số loại hoạt động văn hoá, dịch vụ

Ban hành: 12/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
5053

Quyết định 98/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều tra lao động - việc làm ở khu vực thành thị và nông thôn

Ban hành: 09/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5054

Quyết định 81/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn lâm thời

Ban hành: 17/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5055

Nghị định 92/CP của Chính phủ về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

Ban hành: 19/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2005
5056

Thông tư 88/TT-ĐT của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy nghệ thuật trong các trường văn hóa nghệ thuật

Ban hành: 16/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
5057

Quyết định 812/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn, trợ cấp thêm đối với người hưu trí cô đơn và công nhân viên chức là công nhân chuyển ngành về hưu

Ban hành: 12/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
5058

Nghị định 72/CP của chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

Ban hành: 31/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2003
5059

Quyết định 1453/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Ban hành: 13/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5060

Thông tư 67/TC-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các nhà hát, đoàn nghệ thuật

Ban hành: 12/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
Vui lòng đợi