Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.531 văn bản: Lao động-Tiền lương
21

Công văn 1074/BCT-TCCB của Bộ Công Thương về thực hiện chính sách đối với người lao động

22

Kế hoạch 56/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái, năm 2023

23
24
25

Công văn 569/LĐTBXH-QLLÐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hết hiệu lực

26

Công văn 568/LĐTBXH-QLLÐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hết hiệu lực

27

Quyết định 381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030"

28

Công văn 470/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu

29

Kế hoạch 520/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

30

Thông báo 37/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

31
32

Quyết định 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng quy định về chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

33

Công văn 688/BYT-MT của Bộ Y tế về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

34
35

Nghị định 4/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

36

Kế hoạch 39/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

37

Kế hoạch 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

38

Kế hoạch 32/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

39

Kế hoạch 367/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023

40