Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.884 văn bản: Lao động-Tiền lương
21

Nghị định 74/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

22

Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

23

Nghị định 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

24

Luật Bảo hiểm xã hội của Quốc hội, số 41/2024/QH15

25

Hướng dẫn 123-HD/BTGTU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)

26
27
28

Công văn 4683/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu tiền thẻ bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng

29
30

Thông tư 05/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và hạng I đối với viên chức hành chính, viên chức văn thư, viên chức lưu trữ; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức

31
32

Quyết định 1255/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong năm 2024

33
34
35

Quyết định 998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc bổ nhiệm trọng tài viên lao động và thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Thái Bình

36

Quyết định 1673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

37

Kết luận 83-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024

38
39
40